NENÍ NADÁLE MOŽNÉ ZVÝHODŇOVAT CÍRKEVNÍ PAMÁTKY NA ÚKOR MĚSTSKÝCH, OBECNÍCH A NESAKRÁLNÍCH PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ!

08/06/2017 NENÍ NADÁLE MOŽNÉ ZVÝHODŇOVAT CÍRKEVNÍ PAMÁTKY NA ÚKOR MĚSTSKÝCH, OBECNÍCH A NESAKRÁLNÍCH PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ!

Dlouhodobě se netajíme s názorem, že je třeba zdanit církve i restituce. Nehodláme se nadále zpovzdálí dívat, jak jsou církve dotačně i daňově zvýhodňovány na úkor škol, nemocnic, spolků a firem.

I proto jsem inicioval ve Výboru pro kulturu a památkovou péči revizi přenastavení asi dvou hodnotících kritérií při vyhodnocování grantů na podporu objektů v oblasti památkové péče. Děkuji většině kolegů, že to podpořili. Nyní již čekáme na jejich zpracování ze strany příslušných odborů a oddělení, abychom je mohli projednat v oblasti Dotačních programů Kultura a památková péče na rok 2018. Doposud však nebyl předložen.

Krajský tým zaměstnanců odborů postupuje profesionálně, celý vyhodnocovací systém jednotlivých žádostí je transparentní a precizně zpracovaný. Je však na výboru a pak zastupitelstvu, aby definoval změnu v přenastavení asi dvou hodnotících kritérií a tak eliminoval subjektivitu při hodnocení. Výbor se většinově na těchto principech shoduje. Doposud takto nastavená kritéria hodnocení zvýhodňují v hodnocení církevní památky na úkor ostatních obecních, městských, ale i soukromých památek. S tím je třeba urychleně skoncovat ve většině krajů.

Je nadále nepřijatelné, aby v hodnotícím procesu byly církevní objekty zvýhodňovány a to s ohledem na zcela zásadní fakt tzv. „restitucí". Nečasova vláda prosadila tzv. restituce ve výši 134 miliard Kč pro církevní a náboženské společnosti, z nichž čerpá většinu katolická církev. Současná vláda navzdory heslům z minulých voleb tyto restituce nezrevidovala a poměrně brzy po ustanovení parlamentní komise to v čele s premiérem hodila pod stůl navzdory tomu, že to bylo vlajkovým volebním heslem ČSSD. Nevidím sebemenší důvod, proč veřejné prostředky, které rozdělují krajské úřady a stát, by měly být rozdělovány stále více pro církevní objekty, když starostům a obcím se nedostává prostředků na opravy městských a obecních památek. Dobře víme, že ministerstvo kultury rozhodně pod vedením KDU v této věci v rozdělování státních dotací v oblasti asi 6 památkových programů také nic nedělá, protože ani nemá úplně důvod. Dnes je třeba v jednotlivých krajích nastavit rovná pravidla hodnocení při rozdělování finančních prostředků pro opravy památek tak, aby byla zastavena diskriminace ostatních nesakrálních památek a objektů.

Miroslav Matějka, zastupitel Královéhradeckého kraje a krajský předseda SPO (Zemanovci)

 

 

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
     
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
     
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky