NESOUHLASÍME S OMEZOVÁNÍM INVESTIC DO NAŠICH ŠKOL, KTERÉ PROSAZUJE NÁMĚSTKYNĚ BERDYCHOVÁ A RADA KRAJE! PROZATÍM SE DAŘÍ TENTO HAZARD ZASTAVIT!

27/09/2017 NESOUHLASÍME S OMEZOVÁNÍM INVESTIC DO NAŠICH ŠKOL, KTERÉ PROSAZUJE NÁMĚSTKYNĚ BERDYCHOVÁ A RADA KRAJE! PROZATÍM SE DAŘÍ TENTO HAZARD ZASTAVIT!

Velmi nás znepokojil návrh rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad", ale i další návrhy na omezení řady dalších investic do škol - zateplení střechy a budovy školy SŠGC v Nové Pace nebo ohrožování či zrušení vyhlášení investice (veřejné zakázky) do SPŠ, SOŠ a SOU v Novém Městě nad Metují na „Zateplení objektu školy a výměny oken". Snaha investici pro školu SOU Lázně Bělohrad ohrozit tím, že již vyhlášené výběrové řízení se zruší na základě neposkytnutí návratné finanční výpomoci, vnímáme jako velmi neférový přístup a  špatné řešení jdoucí proti vzdělávání, studentům, proti obci samotné.

Na konkrétním příkladu školy SOU Lázně Bělohrad jde ještě o mnohem horší věc a to, že se tuto rozběhnutou investici pokouší zastavit v rozporu se zákonem a přes nesouhlas starosty města Lázně Bělohrad, který byl na jednání zastupitelstva přítomen. Dávat přes organizaci CIRI telefonické příkazy ke zrušení této investice je v rozporu s usnesením zastupitelstva kraje. Dvě usnesení rady kraje s touto problematikou škol  RK/24/1254/2017 měla pouze doporučující charakter a byla vázaná na výsledné rozhodnutí zastupitelstva. To však dne 11.09.2017 naštěstí tento hazard odmítlo. Koalice již tento návrh nemohla prosadit, protože řada zastupitelů z koalice se omluvila či odešla. O to pitoresknější bylo, že sama předkladatelka těchto restrikcí do škol paní náměstkyně u projednávání nebyla vůbec.

Pevně věříme, že Rada a koalice přehodnotí své postoje k těmto investicím velmi nutným pro rozvoj škol, které kraj zřizuje. Ty jsou důležité pro jejich zázemí a bezpečnost dětí a studentů.  My jako zastupitelé  máme povinnost se starat o své organizace a budeme věřit, že podobné materiály nebude paní náměstkyně opět předkládat.

Miroslav Matějka, krajský zastupitel a předseda Královéhradecké organizace

 

Proč SPO?

 

  1. Chceme přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
     
  2. Chceme přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, a aby byl zabaven majetek získaný nelegálním způsobem
     
  3. Chceme přijetí zákona o obecném referendu, kde by předmětem všelidového hlasování byly zásadní otázky domácí i zahraniční politiky
Poslední novinky